Telefon
0(532) 369 32 26
Adres
2. Matbaacılar Sitesi - İstanbul
Hızlı İletişim

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. MADDE

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI

ÜNVANI :  BU ETİKET

ADRES : Maltepe Mahallesi, Litros Yolu Sokak, No: 2-4F, İç Kapı No: Z11,            Zeytinburnu/İSTANBUL

TELEFON : 05323693226

WEB : www.buetiket.com

E-POSTA : [email protected] 

Bundan sonra “SATICI olarak anılacaktır.

ALICI :

ADI SOYADI:

ADRES :

TELEFON :

E-POSTA :

Bundan sonra “ALICI olarak anılacaktır.

 1. MADDE

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu Alıcının Satıcıya ait olan [email protected] web sitesinden internet ortamında sipariş verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satışa konu ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve sair satışa konu ürün/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikası satıcıya ait sitenin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 1. MADDE

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE SATIŞ TARİHİ

….. tarih

…. Ürün bilgileri

… Satış bedeli

Satılan ürünün cinsi, adedi ve satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir. Satıcı tarafından imzalanmış olan iş bu sözleşme, Alıcı tarafından … tarihinde imzalanarak kabul edilmiştir. Sözleşmenin bir nüshası alıcın mail adresine gönderilecektir.

 1. MADDE

ÜRÜN/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİMİ

Alıcının satın almış olduğu ürün/hizmet, alıcının bildirmiş olduğu teslimat adresinde ismi bildirilen şahıs ya da kuruma teslim edilecektir. 

 1. MADDE

TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya aittir. Teslimat; stoğun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı ürün/hizmeti siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 1. MADDE

ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, sözleşme konusu ürün/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürün/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Fatura iade edilmelidir. Ürün/hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür.  Bu takdirde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

 1. MADDE

SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün/hizmet, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Ürün/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle Satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. SATICI ürün/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcı’ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

 1. MADDE

SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Ürün/hizmetin cinsi, türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli www.buetiket.com adlı web adresindeki tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan faturada belirtildiği gibidir. 

Sipariş edilen ürünlerin listesi;

 1. MADDE

ÜRÜN/HİZMETİN FİYATLANDIRILMASI

Ürün/hizmetin satış fiyatı alıcı tarafından peşin ya da vadeli alım seçeneğine göre sipariş sonu mail olarak alıcıya gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur. Vadeli satışlar için peşinat tutarı da sipariş sonu mail olarak gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur. 

 1. MADDE

ÖDEME PLANI

Alıcı’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

 1. MADDE

CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. 

Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcı’ya faks, e-posta veya 05323693226 numaralı telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 14. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.buetiket.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin hasar görmemiş olası şarttır.

 Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürün/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedeli Alıcı’ya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde ürün/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır.

 1. MADDE

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜN/HİZMETLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

 1. MADDE

TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 1. MADDE

YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Alıcının veya satının yerleşim yeri olan Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 


SATICI : BU ETİKET

ALICI : ……

TARİH : ……